postheadericon Wielkie fale repatriacji i depatriacji

Wielkie fale repatriacji i depatriacji ludności polskiej miały miejsce w roku 1918 (USA-Polska) oraz w latach 1944-1946 (depatriacje z ZSRR) i 1955-1959 (druga depatriacja z kresów wschodnich). Szczególnie te ostatnie odbiły się wielkim echem w naszym kraju, a takie wydarzenia jak wysiedlenie Polaków ze Lwowa oraz fale przymusowych przesiedleń w latach 50-tych ubiegłego stulecia do dzisiaj pozostały w pamięci wielu obywateli naszego kraju.

Największe, masowe przesiedlenia ludności polskiej miały miejsce na dawnych kresach wschodnich zaraz po przesunięciu granic państwa polskiego w 1944 roku. Decyzja o takiej repatriacji i depatriacji zapadła jeszcze w trakcie prowadzenia działań wojennych w ramach II wojny światowej. Wówczas to były zawierane pierwsze układy repatriacyjne pomiędzy rządami Ukraińskiej, Białoruskiej i Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Rok później, 6 lipca 1945 roku, do wyżej wymienionych działań repatriacyjnych przyłączył się jeszcze rząd ZSRR.

Nad organizacją i przeprowadzeniem wszelkich działań repatriacyjnych czuwały odpowiednie instytucje takie jak Państwowy Urząd Repatriacyjny, powołany na mocy dekretu PKWN w październiku 1944 roku. Wcześniej wspomniane układy repatriacyjne miały na celu repatriację obywateli narodowości polskiej, ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej z terytorium RP na tereny innych republik przy założeniu dobrowolności takich przesiedleń. Jak się jednak okazało, nie udało się spełnić wszystkich warunków takich układów, między innymi z powodu przesiedlenia obywateli polskich w ramach represji politycznych. Ten fakt był podstawą do zawarcia kolejnego układu repatriacyjnego z ZSRR, który spowodował drugą falę depatriacji w latach 1955-1959.

W wyniku drugiej fali repatriacji z terytorium Polski corocznie wyjeżdżały dziesiątki tysięcy osób. Cała akcja repatriacyjna przebiegała ze sporymi trudnościami, między innymi za sprawą niszczenia ważnych dokumentów repatriacyjnych w okresie stalinowskim. W sumie w ciągu czterech lat depatriacji przesiedlono łącznie aż 245.501 osób o różnym pochodzeniu (między innymi litewskim i białoruskim). Repatriantów kierowano wówczas głównie na zachodnie ziemie Polski do pracy w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 16736 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xkp/public_html/847.pl/wp-content/advanced-cache.php on line 957

Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Quick Cache: failed to write cache file for: `/wielkie-fale-repatriacji-i-depatriacji/`; possible permissions issue (or race condition), please check your cache directory: `/home/xkp/public_html/847.pl/wp-content/cache/quick-cache/cache`.' in /home/xkp/public_html/847.pl/wp-content/advanced-cache.php:965 Stack trace: #0 [internal function]: quick_cache\advanced_cache->output_buffer_callback_handler('<!DOCTYPE html ...', 9) #1 /home/xkp/public_html/847.pl/wp-includes/functions.php(3282): ob_end_flush() #2 [internal function]: wp_ob_end_flush_all('') #3 /home/xkp/public_html/847.pl/wp-includes/plugin.php(496): call_user_func_array('wp_ob_end_flush...', Array) #4 /home/xkp/public_html/847.pl/wp-includes/load.php(613): do_action('shutdown') #5 [internal function]: shutdown_action_hook() #6 {main} thrown in /home/xkp/public_html/847.pl/wp-content/advanced-cache.php on line 965